Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / pvm:16.3.2019

Tietosuojaselosteemme on Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Prosessisähkö Oy
Seurahuoneenkatu 12-14
37600 Valkeakoski
Phone: 0207 931 310
E-mail: etunimi.sukunimi(at)prosessisahko.fi Internet: www.prosessisahko.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Veli Anttila
Prosessisähkö Oy
Phone: 0207 931 310
Email: veli.anttila(at)prosessisahko.fi

3. Rekisterit
– Henkilökunta
– Asiakkaat
– Kumppanit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Prosessisähkön henkilökunnan osalta:
– Palkan maksu
– Työajan seuranta
– Matkakulujen seuranta
– Työterveysasiat
– Työsuhteeseen kuuluvat vakuutukset ja eläkevakuutukset
– Lakisääteiset asiat

Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään projektien hoidon yhteydessä tietojen vaihtoon ja projektien aikaiseen yhteyden pitoon.

5. Rekisterin tietosisältö
– Työn tekijän tunnistetiedot ( sotu )
– Asiakkaan tunnistetiedot Y-tunnus ja/tai VAT-numero
– asiakasnumero
– puhelin numero
– sähköpostiosoite
– osoitetiedot (toimitus- ja laskutusosoitteet )
– Asiakashistoria:
– tilaushistoria
– toimitustavat ja -ehdot
– kaupalliset sopimukset
– laskutus- ja maksuhistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työntekijältä itseltään.
Asiakkaan tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuten kuin lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden (esim. asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä). Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n rajojen ulkopuolelle. Kumppanien kanssa tietoja vaihdetaan sopimusten mukaisesti (kuten tilitoimisto ja työterveyshuolto). Muiden kumppanien kanssa tietoja vaihdetaan esim. projektikohtaisten sopimusten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään Prosessisähkön toimitiloissa. Ulkopuolisilta aineistoon pääsy on estetty. Rekisterin sähköinen aineisto on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin.

9. Tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla käyttäjällä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä vain rekisterin vastuuhenkilölle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjausta
Rekisterissä olevaa tietoa korjataan pyynnöstä. Pyyntö tulee esittää rekisterin ylläpitäjälle (=vastuuhenkilölle) kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Rekisterin ylläpitäjä voi korjata virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia tietoja myös omatoimisesti.